DIS 651-402 & 202 Quantitative Analysis

Gatton 391

When:

January 26, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

February 2, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

February 9, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

February 16, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

February 23, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

March 2, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

March 9, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

March 16, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

March 23, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

March 30, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

April 6, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

April 13, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

April 20, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

April 27, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

May 4, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

May 11, 2021
6:00 pm – 8:30 pm

Where:
Gatton 391